Demning i Gjelleråsmarka

Metadata

Tittel

Demning i Gjelleråsmarka

Beskrivelse

Rester etter dam for ørretoppdrett som ble bygd på dugnad av Høybråten Jeger- og fiskerforening like etter krigen. Har ikke vært i bruk siden begynnelsen av 1970-årene

Dato (årstall)

BildeID

G2000326

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Årbok for Groruddalen Historielag 2001, s. 77. Artikkel om Tokerudbekken s. 72-78

Giver

Syversen, Bjørn H.

Informant

Syversen, Bjørn H.

Registreringsdato

2002-04-22