Barnegruppe

Metadata

Tittel

Barnegruppe

Tema

Beskrivelse

Noen av barna fra Maria Dehlis Minde samlet en sommerdag på 1960-tallet. I bakgrunnen kan vi skimte stjerneblokkene ved Grorud stasjon. Kirketårnet på Grorud kirke kan også ses i bakgrunnen litt til høyre for midten.

Dato (årstall)

BildeID

G2009054

Gårds/bruksnr.

104/4

Sted

Bydel

Giver

Hansen, Jorun

Registreringsdato

2006-12-01