Avdekket fundament til grusgang i hagen til nedre Grorud gård.

Metadata

Tittel

Avdekket fundament til grusgang i hagen til nedre Grorud gård.

Dato (årstall)

BildeID

G2012098

Gårds/bruksnr.

94/16

Sted

Bydel

Publikasjon

Årbok 2011 side 19

Giver

Byantikvaren

Registreringsdato

2006-12-01