70 år med seniorgutta

Metadata

Tittel

70 år med seniorgutta

Beskrivelse

Finn Hansson. Foto utlånt av Ivar Olsen

BildeID

G2005037

Bydel

Publikasjon

Årbok 2005

Giver

Olsen Ivar

Registreringsdato

2006-12-01