Østre Aker Menighetshus

Metadata

Tittel

Østre Aker Menighetshus

Beskrivelse

På trappen til Østre Aker Menighetshus står prestene Wiersholm og Hågensen.
Arbeidet med oppføring av menighetshuset ble påbegynt i 1921. Menighetshuset ble innviet 23. april 1922 og overlevert Bryn og Omegns Indremisjon. Menighetshuset ble oppført etter tegning av arkitekt G. Røed Henriksen og bygget av byggmester Peder Berge. Det kostet ca. 92.000 kroner, hvorav 45 000 kroner ble dekket av private bidrag inklusive mindre bevilgninger over sognebudsjettene for 1919-1921, resten ved pantelån i eiendommen. Menighetshuset er en trebygning og inneholdt en stor og en liten forsamlingssal med plass til henholdsvis 220 og 80 personer, en kjøkkenavdeling og vaktmesterbolig. Bedehuset ble solgt til en læstadiansk menighet på slutten av 1970-tallet. Bildet er tatt ca. 1950.

BildeID

B20130062

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bakkeli, Knut

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2013-04-03