Fra Høyenhall mot Nordre Skøyen gård

Metadata

Tittel

Fra Høyenhall mot Nordre Skøyen gård

Beskrivelse

Bildet er tatt fra øvre del av Høyenhallveien. Huset til venstre er trolig Bekkeveien 8, våningshuset til Høyenhall hovedgård. Litt av driftsbygningene er synlige bak våningshuset som lå like ved Høyenhall plass. Bebyggelsen har røtter tilbake til den gamle husmannsplassen Buskerud. I 1923 ble denne eiendommen taksert til 123 000 kroner. Driftsbygningene brant i 1925, men våningshuset ble berget. I 1930 ble huset
kjøpt av en arkitekt som bygget på til to etasjer. Husmannsplassen Buskerud er første gang nevnt i et skattemanntall fra 1711. Deler av våningshusets grunnmur sies å være fra den tiden. Utparselleringen av det nedre området på Høyenhall har ikke kommet i gang. Vi ser mot Nordre Skøyen gård og den første bebyggelse på vestsiden av gården. Bildet er tatt rundt 1920.

Dato (årstall)

BildeID

B20130041

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bakkeli, Knut

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2013-03-06