Godland, Oppsalveien 6.

Metadata

Tittel

Godland, Oppsalveien 6.

Beskrivelse

Godland ble opprinnelig bygget som en kombinasjon av bolig og forsamlingslokale. Søndagsskolen på Oppsal startet på vårparten 1903 av malermester Jacobsen og hans frue som flyttet til Oppsal i 1902. De første årene holdt søndagsskolen til hos Jacobsen på «Magnor», Østmarkveien 4. Men barnetallet i kretsen økte sterkt og stuene på Magnor ble for små. Skolen flyttet da til Søndre Oppsal gård hvor den fikk disponere storstua. En kort tid hadde søndagsskolen lokale i «Villa Hemnes», nå Østmarkveien 1. Malermester Ole Jacobsen bygget i 1915 «Godland» på hjørnet av Oppsalveien og Østensjøveien, det som i dag har adresse Oppsalveien 6. Huset var ment også å tjene som bedehus for distriktet og hadde en stue på 50 kvm pluss stort kjøkken i 1. etasje. Leilighet i 2. etasje for «vaktmester». Snart ble lokalene på Godland for små i det folketall og barnetall økte sterkt. Da Østensjø skole sto ferdig i 1917 fikk søndagsskolen fast tilhold her frem til 1923. Andre aktiviteter flyttet til fyrstikkfabrikkens spiselokale i Fyrstikkbakken. Østre Aker menighetshus (Bryn Bedehus) ble innviet i 1922 og overtok da som forsamlingslokale for all virksomhet. Godland har deretter hovedsakelig vært bolighus, den første tiden for folk fra familien Jacobsen.

Dato (årstall)

BildeID

B20130039

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bakkeli, Knut

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2013-03-06