Demningen ved Skøyenputten.

Metadata

Tittel

Demningen ved Skøyenputten.

Beskrivelse

For å regulere vannstanden i dammen ved Bryns Mølle, ble det i siste halvdel av 1800-tallet bygget en demning ved Skøyenputten som er en av Bølerbekkens kilder. Bildet er tatt 16/9 2002.

Dato (årstall)

BildeID

B20120158

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2012-11-28