Gamle Tveten bro

Metadata

Tittel

Gamle Tveten bro

Tema

Beskrivelse

Tveten bro ble bygget i 1901 med 5 m kjørebane. Samlet lysvidde ca. 70,9 m. Det er en fagverksbro av jern på jernpilarer. Brobane av jern og brokar av stein. Aker 1837-1937. Bind IV, side 94.

Broen ga dårlig forbindelse til Hellerud og Godlia på den svingete og bratte Fyrstikkbakken.

Den nye Tveten bro ble bygget tidlig på 1960-tallet som forlengelse av Tvetenveien lenger nord over jernbanesporene og Alna.

Gamle Tveten bro går over jernbanelinjen. Veien er i dag stengt for biltrafikk. Den lange røde bygningen er fyrstikkfabrikken, noe ombygget etter ødeleggelse under krigen. Bygningen til vestre er Teppeabo i Tvetenveien. Den gule blokken er Fyrstikkbakken 9. Bildet er tatt 11/1 2005.

Dato (årstall)

BildeID

B20120122

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2012-10-31