Foreningsliv ved Vågheim

Metadata

Tittel

Foreningsliv ved Vågheim

Beskrivelse

Vågheim, også kalt Freidighytta, var en to-etasjes tømmerhytte bygd av skiklubben Freidig fra Nordstrand i 1916. Hytta ble solgt til Oslo Ynglingeforening/Gamlebyen KFUM i 1923. I 1930-årene drev Skiforeningen servering om vinteren. I 1951 ble husene på Skytten ble revet på grunn av drikkevannsrestriksjonene knyttet til Elvåga. Ca 1948 ble Vågheim flyttet fra Skytten til Lutvann leir ved Trosterud, der den ble brukt som privatbolig for leirsjefen, major Nicolaysen. I 1979 ble bygningen leid av Trosterud Idrettslag som klubbhus. Bygningen ble revet i 2013 pga boligutbygging. Bildet av gruppen er tatt opp mot skogkanten bak skihytta Vågheim.

Dato (årstall)

BildeID

B20120109

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Even Saugstad, Østmarka fra A til Å, Oslo 2000.

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Informant

Rogstad, Lars

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2012-09-19