Østensjøvannet med Østensjøgårdene

Metadata

Tittel

Østensjøvannet med Østensjøgårdene

Beskrivelse

Østensjøvannet med Østensjøgårdene sett mot øst.

Dato (årstall)

BildeID

B20040009

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

147

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2002-12-18