Østensjø gård - hest og vogn

Metadata

Tittel

Østensjø gård - hest og vogn

Beskrivelse

Postkort datert 2/10 1915.Vognen har påskriften "Østensjø Gård".Vi ser det gamle fjøset på Søndre Østensjø foran stabburet. Bildet er tatt fra Valborgs vei, nær dagens kryss med Østensjøveien.

Dato (årstall)

BildeID

B20080086

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

147

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Gulbrandsen, Trond

Registreringsdato

2006-04-05