Østensjø gård

Metadata

Tittel

Østensjø gård

Tema

Beskrivelse

Søndre Østensjø gård 1931. Da stod forsatt driftsbygningen mellom låven og stabburet. Bildet er tatt fra Smiejordet/Ulsrudveien. Østensjøveien gikk den gang mellom tunene på Søndre og Nordre Østensjø,i dag Valborgs vei med status som Oldtidsvei.

Dato (årstall)

BildeID

B20070010

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

147

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bakken, Berit Ø.

Registreringsdato

2006-04-05