Ødegården

Metadata

Tittel

Ødegården

Beskrivelse

Ødegården ligger langs veien mellom Rustadsaga og Guldsmeden. Opprinnelig husmannsplass under gården Rustad. Navnet kan tyde på at plassen første gang ble ryddet allerede før svartedauden og senere tatt opp igjen etter å ha vært fraflyttet.Det var to gårder Ødegården, Øvre og Nedre. Øvre Ødegården lå der sandtaket nå er. Bildet fra 1928 viser Ødegården, der Nedre Ødegården opprinnelig lå.Ødegården eies av Oslo kommune, Friluftsetaten som gjorde en omfattende restaurering i 1980-årene.Albumteksten til bildet er "Øgaar'n" noe som viser den varierende benevnelse - Øgården og Ødegården.

Dato (årstall)

BildeID

B20070098

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Østmarka fra A til Å. Even Saugstad.

Giver

Bakken, Berit Ø.

Registreringsdato

2006-04-05