Tveten Gård og blokkene

Metadata

Tittel

Tveten Gård og blokkene

Beskrivelse

Blokkene og Tveten Gård til høyre. Bildet tatt mot Sydvest

Dato (årstall)

BildeID

B20030107

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

140

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Registreringsdato

2002-12-18