Tveita Skole og driftsbygningen på Tveten

Metadata

Tittel

Tveita Skole og driftsbygningen på Tveten

Dato (årstall)

BildeID

B20030106

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

140

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Registreringsdato

2002-12-18