Terskel mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet

Metadata

Tittel

Terskel mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet

Beskrivelse

Bogerudmyra ligger 40-50cm høyere enn vannspeilet på Østensjøvannet.For ikke å drenere ut vannet i myra ble det bygget en såkalt erosjonsterskel på 1960-tallet.Terskelen ble rehabilitert i år 2000.

Dato (årstall)

BildeID

B20100072

Fotograf

Fargeinfo

farger

Giver

Zahl, Grete

Registreringsdato

2010-03-22