Søndre Skøyen gård - samling på trappa

Metadata

Tittel

Søndre Skøyen gård - samling på trappa

Beskrivelse

Fra venstre Halvor, Paul og Julie Skappel.

Dato (årstall)

BildeID

B20110297

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144/2

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Price, Kjersti Skappel

Registreringsdato

2010-04-20