Søndre Skøyen Gård

Metadata

Tittel

Søndre Skøyen Gård

Beskrivelse

Flyfoto av Søndre Skøyen Gård i 1949

Dato (årstall)

BildeID

B20030199

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144/2

Fargeinfo

Svart/hvitt

Rettighetshaver

Byantikvaren

Registreringsdato

2002-12-18