Søndre Skøyen gård

Metadata

Tittel

Søndre Skøyen gård

Tema

Beskrivelse

Da Søndre Skøyen ble utskilt fra Nordre Skøyen i 1842 var det ingen hovedbygning på gården. Hovedbygningen ble oppført av Otto Frederik Wold i 1844 og var da på 1 ½ etasje i empirestil med raffinert ytre kledning. Annen etasje ble påbygd i 1890 i Helmens tid i sveitserstil. Det prektige stabburet bærer initialene H.H. og byggeåret 1890, som står for Hans Helmen, året Helmenfamilien overtok som eiere.

Dato (årstall)

BildeID

B20110248

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144/2

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Bryn Vel 100 år, Oslo 2011.

Giver

Price, Kjersti Skappel

Registreringsdato

2010-04-20