Søndre Skøyen

Metadata

Tittel

Søndre Skøyen

Beskrivelse

Oversiktsbilde Søndre Skøyen. Driftsbygning til venstre.

Dato (årstall)

BildeID

B20030050

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144/2

Bydel

Registreringsdato

2002-12-18