Søndre Langerud gård

Metadata

Tittel

Søndre Langerud gård

Tema

Beskrivelse

Langerud gård, nå Løvsetfaret 114, på slutten av 1950-tallet. Middelaldergård som allerede på 1300-tallet var delt i Nordre og Søndre. (Nordre Langerud gikk senere inn i Abildsø.) Gårdsanlegget på Søndre er intakt, men innmarka er senere nedbygd. Før reformasjonen eid av kirken, deretter av kronen. Solgt til private i 1668. I familien Furus eie fra 1897.

Dato (årstall)

BildeID

B20060231

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

162

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Tomter, Eva

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2006-04-05