Svenskerud

Metadata

Tittel

Svenskerud

Beskrivelse

Navnet Svenskerud har tydelig forbindelse til svenskeinvandringen. Driftsbygningene ble revet for å gi plass til bolighus i Svenskerudveien, navngitt i 1968. Hovedhuset på Svenskerud har adresse Svenskerudveien 20. Opprinnelig var Svenskerud en husmannsplass under Abildsø gård, men ble frikjøpt på slutten av 1800-tallet.

BildeID

B20110178

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

160/7

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2010-04-20