Svartoren 1928

Metadata

Tittel

Svartoren 1928

Beskrivelse

Svartoren er et smalt, kunstig laget vann på kommunegrensen mellom Enebakk og Ski, noe over 2 Km langt, men smalt.Vannet var opprinnelig bare en bekk, med ble tidlig på 1800-tallet demmet opp i sørenden for fløting.

Dato (årstall)

BildeID

B20070108

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Østmarka fra A til Å, Even Saugstad.

Giver

Bakken, Berit Ø.

Registreringsdato

2006-04-05