Svartordemningen

Metadata

Tittel

Svartordemningen

Beskrivelse

Svartoren er et smalt, kunstig laget vann på kommunegrensen mellom Enebakk og Ski, noe over 2 Km langt, men smalt.Vannet var opprinnelig bare en bekk, med ble tidlig på 1800-tallet demmet opp i sørenden for fløting.Demningen var av tre, slik bildet viser.Etter at vannet nesten var tømt ble den skiftet ut med en demning i stein og støp i 1958.I 1998-99 ble demningen igjen restaurert.Albumteksten til bildet er "Tømmerfløitarer".

Dato (årstall)

BildeID

B20070105

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Østmarka fra A til Å, Even Saugstad.

Giver

Bakken, Berit Ø.

Registreringsdato

2006-04-05