Smalvann

Metadata

Tittel

Smalvann

Beskrivelse

Vannet ligger nordøst for Østmarkkapellet, 247 moh. I 1927 var det ingen hytter eller annen bebyggelse i dette området av Østmarka.Friluftsklubben, stiftet i 1923 og forløperen til Oslo og Omegn Turistforening, hadde som mål å skilte stier i Østmarka. Første skilt ble satt opp i juni 1925. I 1927 hadde klubben merket de fleste stiene vest for Elvåga. Et minne om Friluftsklubbens arbeid er trappetrinnene på den blåmerkede stien i den bratte lia øst for Smalvann.

Dato (årstall)

BildeID

B20070001

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bakken, Berit Ø.

Registreringsdato

2006-04-05