Skullerud gård

Metadata

Tittel

Skullerud gård

Tema

Beskrivelse

Skullerud gård, bak hagesenteret. Middelaldergård som ble solgt til private på 1600-tallet. Senere eid av Cudrio- og Bukierfamilien som hadde store eiendommer sør i Aker. Fra 1928 i familien Opsahls eie. Gården drev med melkeproduksjon fram til utbyggingen av området startet. Tunet er godt bevart med en vakker hovedbygning fra første halvdel av 1800-tallet.

Dato (årstall)

BildeID

B20060106

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

168

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18