Sarabråten - tegning

Metadata

Tittel

Sarabråten - tegning

Tema

Beskrivelse

Tegning av Sarabråten datert 1881. Vi ser den såkalte "Sperrestua" til venstre, påbygget i lengderetningen i 1877. Dette var det første huset Thomas Heftye fikk reist på Sarabråten.Sarabråten var opprinnelig eiendommen Jørgensrud, gnr. 166. Omtales første gang i 1578 som Oslo stiftsgods. Lagt under Rustad i 1663. Fradelt igjen sammen med Bremsrud i 1723. Kjøpt av Thomas Heftye i 1856 og ombygd til sommerstedet Sarabråten. Aker kommune kjøpte Sarabråten i 1911 og rev husene, bortsett fra kuskeboligen, av hensyn til drikkevannsforsyningen. Sperrestua ble ombygd flere ganger og ble flyttet litt nordover, da under navnet "Kuskeboligen" som brant i 1971. Les ev mer på https://sarabraaten.wordpress.com/kuskeboligen/

BildeID

B20090110

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Skillingsmagasin nr.24,lørdagen den 4de juni 1881.

Registreringsdato

2006-04-05