Plassen Lutdalen

Metadata

Tittel

Plassen Lutdalen

Beskrivelse

Plassen Lutdalen i nordenden av Nøklevann. Revet 1942

BildeID

B20030008

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2002-12-18