Nordre Tangen ved Mønevann

Metadata

Tittel

Nordre Tangen ved Mønevann

Beskrivelse

Nord-Tangen ligger ved demningen mellom Mønevann og Fløyta.Tidligere var det en plass under Losby. I 1856 ble plassen delt i to, Søndre og Nordre Tangen.Plassene eioes fortsatt av Losby bruk.

BildeID

B20080066

Sted

Bydel

Publikasjon

Even Saugstad: Østmarka fra A til Å.Sigurd Senje:Østmarka.St.Hallvard 1962,artikkel om Losby av Christian Brinch.

Registreringsdato

2006-04-05