Nordre Skøyen Hovedgård i sterkt forfall

Metadata

Tittel

Nordre Skøyen Hovedgård i sterkt forfall

Tema

BildeID

B20030075

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Historien om Nordre Skøyen Hovedgård

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2002-12-18