Mølledammen

Metadata

Tittel

Mølledammen

Beskrivelse

Mølledammen ble anlagt på 1850-tallet til bruk i forbindelse med P.W.W.Kildals brissel og krittfabrikk (brissel = bark). Senere kjøpt av Owesen & Juell som startet en fargemølle. Eduard Fett kjøpte fargemøllen i 1892. Fossen nedenfor dammen ga kraft til maskineriet for vattproduksjon.Dammen fikk en sentral plass i hageanlegget som ble anlagt.Etter at Eduard Fett overtok gikk dammen etterhvert også over til å hete "Fettdammen".

Dato (årstall)

BildeID

B20070192

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Eduard Fett & Co, Høyenhall Fabrikker 1871 100 år i 1971.

Registreringsdato

2006-04-05