Mot Bogerud.

Metadata

Tittel

Mot Bogerud.

Beskrivelse

Fra Bakkehavn mot Bogerud på 1940-tallet.Pløying av jordet på østsiden av tunet på Bakkehavn gård ned mot Bogerudmyra. Bogerud gård i skogbrynet.

Dato (årstall)

BildeID

B20060247

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

160/12
163

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Tomter, Eva

Informant

Tomter, Eva

Registreringsdato

2006-04-05