Milorg-karer på Nordre Skøyen

Metadata

Tittel

Milorg-karer på Nordre Skøyen

Beskrivelse

Milorg-karer ser ut over Oslo, nærmest Hans Edv. Krisoffersen og Arne Furulund.

Dato (årstall)

BildeID

B20040104

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

"Fra gasbind til stengun" side 121

Giver

Holth, Rolf

Informant

Holth, Rolf

Registreringsdato

2002-12-18