Lille Manglerud Gård

Metadata

Tittel

Lille Manglerud Gård

Beskrivelse

Aker kommune kjøpte Lille Manglerud, av enkelte også kalt Mellom-Manglerud i 1919 og forpaktet den bort. De siste som bodde her var Maren og Jørgen Huseby med familie. Gården fikk i en periode derfor også navnet "Husebygården". Gården lå ved krysset Plogveien/Emil Korsmos vei. Låvebygningen brant i 1946 mens hovedhuset ble revet på 1960-tallet.

BildeID

B20060148

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

148

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Høyenhallboka 1711-1989

Registreringsdato

2006-04-05