Langerud gård.

Metadata

Tittel

Langerud gård.

Beskrivelse

Langerud gård, nå Løvsetfaret 114, er en middelaldergård som allerede på 1300-tallet var delt i Nordre og Søndre.Nordre Langerud er senere gått inn i Abildsø,gården er revet.På gårdskart fra 1922 heter jordstykket vest for huset midt på bildet,Gamle Langerud.Nevnte hus har i dag adresse Paal Bergs vei 161. Gårdsanlegget på Søndre er intakt, men innmarka er nedbygd. Eid av kirken, og etter reformasjonen solgt av kongen til private i 1668. I familien Furus eie fra 1897.

Dato (årstall)

BildeID

B20060250

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

162

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Tomter, Eva

Registreringsdato

2006-04-05