Kattisa ved Nøklevann ca. 1905.

Metadata

Tittel

Kattisa ved Nøklevann ca. 1905.

Beskrivelse

Kattisa var plass under Rustad og senere Sarabråten.Den var hvilestue for plankekjørere på 1700 og 1800-tallet I siste periode var plassen serveringsted fram til 1915, da folkene måtte flytte i forbindelse med drikkevannsreguleringen. Husene ble revet i 1916.

Dato (årstall)

BildeID

B20050074

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Even Saugstad:Østmarka fra A til Å.

Registreringsdato

2002-12-18