Høytidligheten ved Milorgstøtta på Sarabråten 1946

Metadata

Tittel

Høytidligheten ved Milorgstøtta på Sarabråten 1946

Beskrivelse

I 1946 ble det på vollen ved Sarabråten reist en støtte over 9 falne Milorg karer. Minnesmerket ble reist av kamerater fra Milorg gruppe 13132.Gruppens leder William Johansson (senere Halke) la ned krans og ordfører Stokke talte.

Dato (årstall)

BildeID

B20050009

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2002-12-18