Huset på hjørnet Oppsalveien/Østmarkveien

Metadata

Tittel

Huset på hjørnet Oppsalveien/Østmarkveien

Tema

Beskrivelse

Oppsalveien 27 på hjørnet av Østmarkveien ble bygd som tomannsbolig i 1903.Huset var opprinnelig eid av familien som drev Rustad landhandleri som lå litt lenger mot vest.Flere av de gamle villaene i området ble bygd på Rustads grunn rundt århundreskiftet.Oppsalveien 27 har alltid vært utleiebolig

Dato (årstall)

BildeID

B20050029

Sted

Bydel

Registreringsdato

2002-12-18

Andre kommentarer

Eier er Knut Farstad som bor i Romsdalen. Han har et rom i 1. etg mens 2. etg er utleid.