Golia hagebrukslag - utstilling

Metadata

Tittel

Golia hagebrukslag - utstilling

Beskrivelse

Golia hagebrukslag ble stiftet 9. sept 1925 og det tok ikke lang tid før den skjulte konkurranse naboene imellom, førte til forslag om å arrangere utstilling etter mønster fra byens mange kolonihager.Avdelingen for frukt var delt i tre klasser,avhengig av hvor mange sorter som var utstilt.Det slulle være seks eksemplarer av hver sort av epler og pærer, og ca.en halv liter av plommer,kirsebær og moreller.Avdelingen for grønnsaker var også inndelt i klasser og ble vurdert på tilsvarende måte.De utstilte produkter var i første rekke rotfrukter som gulrøtter, neper, kålrot, persille, løk, pastinakk og ikke å forglemme purre og selleri.Ved premieringen var det helt klart at det var størrelsen det kom an på.En utstiller hadde lagt fram et gresskar som må ha veid innpå 20 kg. Dette skapte diskusjon om hva gresskar kunne brukes til. Svaret var syltede gresskar, som var et like ukjent begrep i husholdningen den gang som det er i dag.Den geniale forklaringen var imidlertid, at gresskar kunne tørkes og brukes som erstatning for sukat,ved baking av julekake.Bildet viser det omtalte gresskaret sammen med meloner, dyrket på friland.Utstillingen i 1935 var i Golia Velhus. Lagets første utstilling ble arrangert på Østensjø skole.

Dato (årstall)

BildeID

B20060201

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Østensjø historielags hjemmeside www.histlag.pair.com og Festskrift ved 25-års jubileet 1950, 50-års jubileet i 1975 og 75-års jubileet i 2000.

Giver

Jacobsen, Frode

Informant

Jacobsen, Frode

Registreringsdato

2006-04-05