Golia hagebrukslag - utstilling.

Metadata

Tittel

Golia hagebrukslag - utstilling.

Beskrivelse

Golia hagebrukslag ble stiftet 9. sept 1925 og det tok ikke lang tid før den skjulte konkurranse naboene imellom, førte til forslag om å arrangere utstilling etter mønster fra byens mange kolonihager.Avdelingen for konserves omfattet hermetisering av frukt og grønnsaker, foruten syltetøy, geleer og forskjellige typer saft,såvel rå som kokt.For konserves var kravet ett glass eller en flaske av det som ble utstilt.Ved bedømmelsen var utseendet av stor betydning. Emballasjen måtte være av gjenomsiktig glass, slik at innholdet var synlig.Utstillingen i 1935 var i Golia Velhus. Lagets første utstilling ble arrangert på Østensjø skole.

Dato (årstall)

BildeID

B20060200

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Østensjø historielags hjemmeside www.histlag.pair.com og Festskrift ved 25-års jubileet 1950, 50-års jubileet i 1975 og 75-års jubileet i 2000.

Giver

Jacobsen, Frode

Informant

Jacobsen, Frode

Registreringsdato

2006-04-05