Den gamle veien i nordenden av Nøklevann

Metadata

Tittel

Den gamle veien i nordenden av Nøklevann

Beskrivelse

Før reguleringen av Nøklevann gikk veien til Sarabråten på en steinfylling i nordenden av vannet.Veien er ennå synlig ved lav vannstand.

Dato (årstall)

BildeID

B20050022

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2002-12-18