Bøler gård

Metadata

Tittel

Bøler gård

Tema

Beskrivelse

Gården ligger vakkert til med hele bygningsmassen intakt.Antagelig jernaldergård. I middelalderen avlsgård for Fransiskanerklosteret og senere Oslo Hospital.Solgt til private i 1827 og har siden 1880-årene vært i familien Bøhlers eie.Gårdsanlegget er ansett som bevaringsverdig av byantikvaren.Mesteparten av jorda ble solgt til kommunen etter krigen, og er nå bebygd.Våningshuset ble oppført omkring 1885 i sveitserstil.

Dato (årstall)

BildeID

B20060060

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

164/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18