Bjerke, Sarabråtvn. 25

Metadata

Tittel

Bjerke, Sarabråtvn. 25

Beskrivelse

Bjerke var tidligere husmannsplass under Ulsrud gård.Det ble drevet kafedrift her fram til 1967.Uthuset var tidligere stall og kiosk i kafeperioden.

Dato (årstall)

BildeID

B20060041

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

145

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2002-12-18