Bakkehavn gård.

Metadata

Tittel

Bakkehavn gård.

Beskrivelse

Bildet er tatt på Bakkehavn gård på 1930-tallet og viser fra venstre Louise Helene Holmsen (1887-1969) (f.Fjelstad),Lina Holmsen (mor til Rolf Holmsen, eier av Bakkehavn) og Reidar Holmsen (1889-1938)(bror til Rolf H.).

Dato (årstall)

BildeID

B20060217

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

160/12

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Tomter, Eva

Informant

Tomter, Eva

Registreringsdato

2006-04-05