Bakkehavn gård

Metadata

Tittel

Bakkehavn gård

Tema

Beskrivelse

Bakkehavn var tidligere en plass under Abildsø som fulgte med da Søndre Abildsø ble utskilt i 1875. Først kalt Lopperud, senere Bakken. Hestehavna til Bakken ble til Bakkehavn. Eiendommen ble utskilt fra Søndre Abildsø i 1892 til Theodor Opsahl, eier av Søndre Bogerud. Våningshus i sveitserstil, sidebygning, låve med fjøs og stall ble oppført av Olaf Larsen i 1896. Olaf Larsen (fra Jørnsløkken) overtok eiendommen fra Theodor Oppsal i skjøte datert 1897. Olaf Larsen var eier av Olaf Larsens Chokoladefabrik, senere Asola Chocoladefabrik. Olaf Larsens svoger, Dinius Soot Pedersen gift med Olaf Larsens søster Hanna Sofie, overtok i 1899. Bakkehavn ble i familien frem til Oslo kommune kjøpte gården i 1948. De tidligere eiere drev deretter videre som forpaktere. Den siste forpakter i familien var Johan Holmsen, sønn av Rolf Kristian Holmsen. Siste medlem av Holmsenfamilien flyttet ut i 1978.Rett etter 2. verdenskrig ble glassverandaene i hovedhuset bygd inn. I 1955 brant uthusbygningen ned. Storfeholdet opphørte rundt 1950, gris, høns og hest henimot 1968. På begynnelsen av 1980-tallet flyttet Galleri Bakkehavn Gård inn, en avdeling under Abildsø og Manglerud kunstforening. Siste utstilling i Galleri Bakkehavn fant sted i 2000. I annen etasje flyttet Bakkehavn kvalifiseringssenter inn i 1998. I 2001 var Havnehagan Friluftsbarnehage på plass i nyoppusset første etasje. Manglerud bydel overtok fra Oslo kommunale boligbedrift forvaltningsansvaret for Bakkehavn gård i 1998. Etter bydelsendringene i 2004 ble det Østensjø bydel som fikk forvalteransvaret. I 2002 ble Bakkehavn gård inkludert i Østensjøområdet Miljøpark.

Dato (årstall)

BildeID

B20060210

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

160/12

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Tomter, Eva

Informant

Tomter, Eva

Registreringsdato

2006-04-05