Nyeste bilder

Familiens Enboms hytte på Oppsal

Bildet er tatt på begynnelsen av 1900-tallet .Hytta ble kjøpt av Oslo kommune og revet i forbindelse med utbyggingen.les mer..

Familien Enboms hytte på Oppsal

Bildet viser familie og venner og er trolig tatt på begynnelsen av 1900-tallet. Hytta ble kjøpt av Oslo kommune og revet i forbindelse med…les mer..

Slekt og venner på Abildsø gård rundt 1900

Bildet er tatt i hovedhuset på Abildsø gård, ca. 1900. Øverst til venstre: Georg Enbom, salmaker med verksted i Oslogate, Erling Drangsholt.…les mer..