Nyeste bilder

Området ved Ulven - Teisen

Bildet er tatt 10 april 1940 fra tårnet på Østre Aker kirke.les mer..

Østre Aker kirkegård

Foto fra kirketårnet. Bildet er trolig tatt i begynnelsen av krigen.les mer..

Østre Aker-huset.

Menighetskontoret ved Østre Aker kirke. Foto fra tårnet på kirken.les mer..